• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
 • Trophies Awarded to dvtannoi

  1. 10
   Awarded: Feb 1, 2018

   Can't Stop!

   You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

  2. 5
   Awarded: Dec 22, 2017

   Keeps Coming Back

   30 messages posted. You must like it here!

  3. 1
   Awarded: Dec 9, 2017

   First Message

   Post a message somewhere on the site to receive this.

  -->